Magenta

Art and Accidents Album Art and Accidents norského projektu Magenta se vší pravděpodobností nebude historickým milníkem v dějinách hudby, ale nezmínit se o jeho existenci by byla škoda. Jelikož jsem nenašel jedinou recenzi v českém jazyce, tak se Vám pokusím tuto desku představit...
' .