Björk

Biophilia Označovat automaticky jakéhokoliv hudebníka slovem umělec, je značně troufalé a v některých případech snad i trestuhodné. Na druhou stranu jsou i tací, u nichž by nepoužití tohoto výrazu bylo hrubým nedoceněním jejich uměleckého přínosu. Do této skupiny patří ...
Publikováno 21 Lis 2011
' .