Saint Vitus

Lillie: F-65 Legenda o svatém Vítu je mezi tábory jeho uctívačů vyprávěna ve dvou verzích. Zatímco ti ortodoxnější uctívají sicilského světce, který se nevzdal své víry a v důsledku toho se dočkal mučení a popravy, pro ty novodobé je Saint Vitus oním mučitelem a oběťmi jsou ti,...
' .