E-kultura s.r.o. – Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00, IČO: 03819752

E-mail: e.kultura@seznam.cz


Mgr. Pavel BestA
Šéfredaktor
E-mail: besta.pavel@seznam.cz

Mgr. Markéta Bestová
Zástupkyně šéfredaktora
E-mail: bestovamarketa@seznam.cz

Ing. Jiří Texler
Zástupce šéfredaktora
E-mail: go.blind@seznam.cz
ICQ: 462-133-945

Mgr. Alžběta Bublanová
Redaktorka
E-mail: betka.bublanova@seznam.cz
Tel.: 605 506 178

Mgr. Jan Perniš
Redaktor
E-mail: jan.pernis@seznam.cz
ICQ: 949-540-751

MgA. Vilma Brzezinová
Redaktorka
E-mail: vilmab@email.cz

Mgr. Jaroslava Šimáková
Redaktorka
E-mail: simakova.j@seznam.cz

Magdaléna Rosůlková
Redaktorka
E-mail: madlenrosulkova@gmail.com

Bc. Anna Šnoblová
Redaktorka
E-mail: anna.snoblova123@seznam.cz

Kristýna Červinková
Redaktorka
E-mail: cervinkova.kristyna@seznam.cz

Jana Halešová
Redaktorka
E-mail: jana.z.halesova@gmail.com

Adéla Vančová
Korektorka
E-mail: a.bestova@seznam.cz
ICQ: 202-502-807

Petr Maleček
Webdesigner
E-mail: malecek@design-praha.cz
ICQ: 344-923-653

Petr Kováč
Speciální poděkování
E-mail: pkovacpost@seznam.cz
ICQ:

' .