Crowbar

Sever the Wicked Hand Time heals nothing. Tento nepříliš optimistický fakt, který si do názvu svého třetího alba vetknuli američtí Crowbar, docela výstižně popisuje charakter tvorby této pozoruhodné formace. Dovolte mi ho však trochu parafrázovat. Čas totiž nic nezmění. Co tí...
' .