Zpověď osmdesátiletého mladíka Umberta Eca

Představovat světově proslulého spisovatele, sémiotika a estetika Umberta Eca není asi příliš nutné. Osvětlit však název a obsah jeho poslední knihy Zpověď mladého romanopisce je už o poznání těžší a bude to proto cílem tohoto textu. Přestože je Ecovi už přes osmdesát let, v roli...
' .